информация за Резово
географско разположение на Резово
история на Резово


Географско разположение на село Резово:
Малкото красиво селце Резово има уникална природа и интересно географско разположение. Намира се в защитения природен парк Странджа.
Село Резово е на най-югоизточната точка в България. Граничи с река Резовска и Черно море.
Постоянни жители на Резово по документи се водят около 40 човека, но около 25 са пребиваващите там целогодишно.
Село Резово е само на 15 км. от Ахтопол и пътя минава буквално през девствена гора, която е запазила своята автентичност най-вече заради граничната зона с република Турция.
Само на 5км. от село Резово се намира известната местност Силистар.